2012/03/10

Jelgavas pils parka konsultatīvā padome 13.martā diskutēs par jaunu tradīciju nākamajiem LLU pirmā kursa studentiem. Padome nolēmusi, ka nav iespējams turpināt pirms 40 gadiem iedibināto tradīciju pirmajā studiju dienā stādīt koku pils parkā, jo tajā vairs nav tam piemērotas vietas.
 
Kopš 1971.gada jaunuzņemtie studenti pirmajā studiju dienā Jelgavas pils parkā stādīja kociņu, zem kura saknēm ievietoja kapsulu ar vēsti nākamajām paaudzēm, tā kuplinot parku un iemūžinot savas studenta dzīves sākumu.

Balstoties uz Jelgavas pils parka konsultatīvās padomes lēmumu, nākamie LLU pirmkursnieki šo tradīciju neturpinās, jo pils parkā vairs nav jaunu koku stādīšanai piemērotas vietas.

LLU Lauku inženieru fakultātes (LIF) docente, ainavu arhitekte Silvija Rubene uzsver, ka, stādot jaunus kokus pils parkā, rodas iespaids, ka parks vēl arvien nav pabeigts. "Pie izcilās Frančesko Bartolomeo Rastrelli veidotās arhitektūras labāk iederētos parks ar lieliem veciem kokiem, un tādu parkā ir daudz. Gribētos baroka pilij atbilstošu greznu parteri un bosketus, kā to pirmajā pils projekta uzmetumā bija ieskicējis Rastrelli, taču vietas trūkuma dēļ viņš bija spiests no tā atteikties. Arī mūsdienās lielu franču stila dārzu izveidot pie Jelgavas pils nebūs iespējams," atzīst S.Rubene.

Padomes locekle un LLU muzeja vadītāja Ginta Linīte norāda, ka līdzvērtīga tradīcija pirmā kursa studentiem nav nevienā citā Latvijas augstskolā. "Jaunajā tradīcijā centīsimies saglabāt to, ka studentu aktivitātes notiek pie pils un ka tās ir saistītas ar pils parku. Tikpat svarīgi ir, lai jaunā tradīcija tāpat kā studentu draudzības koku stādīšana būtu saistīta ar kādu konkrētu vietu vai materiālu lietu, pie kuras absolventi varētu pulcēties salidojumos un kura viņos modinātu atmiņas par viņu pirmo studiju dienu," teic G.Linīte, piebilstot, ka padome īpaši ieklausīsies ainavu arhitektu ieteikumos, jo pils ar parku ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Jelgavas pils parka konsultatīvajā padomē darbojas LLU LIF Arhitektūras un būvniecības katedras mācībspēki, mācību prorektors Arnis Mugurēvičs, G.Linīte, Studentu kluba vadītāja Anita Prūse, kā arī Sabiedrisko attiecību daļas (SAD) un Studentu pašpārvaldes pārstāvji.

Studenti, absolventi, universitātes darbinieki un citi ir aicināti izteikt savus priekšlikumus jaunai pirmā kursa studentu tradīcijai un tos nosūtīt uz LLU SAD e-pastu: informacija@llu.lv. Saņemtos ierosinājumus padome izskatīs sapulcē nākamo otrdien – 13.martā plkst.15.

Piebilstams, ka par godu pirmā kursa studentu koku stādīšanas tradīcijas jubilejai 2011.gadā tika izdota grāmata "LLU draudzības kokiem – 40" un izveidota karte ar pils parkā stādītajiem draudzības kokiem, tostarp parkā atrodamajiem gan valsts, gan vietējās nozīmes dižkokiem. G.Līnīte norāda, ka šī karte ir pirmais pēdējo 200 gadu laikā izdotais pils parka plāns. Grāmatu un karti var iegādāties LLU muzejā, bet to elektroniskās versijas pieejamas LLU mājas lapā. 

Saistītie raksti:

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru